การบันทึกเทปงาน Translation and Interpretation 2013

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพงาน Translation and Interpretation 2013   ในวัพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *