ภาพบันทึกในงาน “โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน๊ต”

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพงาน โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน๊ต ในวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *