เตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในงาน The 7 World Translator’s Day “ASEAN Collaboration for Translation and Interpretation Services : Bangkok Fusion”

วันที่ ๑o ธันวาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพและถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดภายในงาน The 7 World Translator’s Day “ASEAN Collaboration for Translation and Interpretation Services : Bangkok Fusion” ในวันที  10 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.30 น.   ณ  หอประชุม  D – Hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *