ถ่ายทอดสดโทรทัศน์วงจรปิดภายในงาน The 7 World Translator’s Day “ASEAN Collaboration for Translation and Interpretation Services : Bangkok Fusion”

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดภายในงาน The 7 World Translator’s Day “ASEAN Collaboration for Translation and Interpretation Services : Bangkok Fusion”

“ศูนย์ความร่วมมือการบริการการแปลและล่ามแห่งอาเซียน: ร่วมสร้างพลัง ณ กรุงเทพ” ได้จัดทำในระบบ http://royin.rmutp.ac.th/translator2013/ โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.30 น. ณ หอประชุม D – Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

แสดงแผนที่การเดินทาง
คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *