ภาพเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดและจัดความเรียบร้อย  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *