รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 2556

January 7, 2014 0 By admin

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

…Studio News…
งานอีเลินนิ่งได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ http://lms.rmutp.ac.th โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม
ภายในระบบซึ่งมีวิชาที่มีการเข้าใช้งาน ๕ อันดับ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได้ดังนี้…
คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์