บันทึกภาพงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี  โดยจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคา 2557 ตั้งแต่เวลา 07.09 – 13.00 น. ณ หอประชุม D – Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *