การจัดการความรู้ (KM) 2557

การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH

การทำ Streaming