กันยายน

 

เดือน กันยายน

{ ประมวลภาพ } งานเปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) { ประมวลภาพ } กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
{ ประมวลภาพ } กิจกรรมพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช) { ประมวลภาพ } โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ศูนย์เทเวศร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
{ ประมวลภาพ } การบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2540 ในห้อข้อ “Contemporary Art ศิลปะร่วมสมัยตะวันออกและตะวันตก & Venice Biennale” วันที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ { ประมวลภาพ } โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ และ วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทเวศร์ มทร พระนคร
{ ประมวลภาพ } กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาภาเกียรติวงศ์ อาคาร 60 ปี คณะบริหารธุรกิจ { ประมวลภาพ } พิธีเปิดงานกีฬาภายใน “Liberal Arts Games 2015” คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงยิมเนเซียม ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
{ ประมวลภาพ } โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ e-market และ e-bidding วันที่ 2-3 กันยายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ และ ศูนย์การเรียนรู้เทเวศร์