ธันวาคม

เดือน ธันวาคม

{ การประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ } โครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๘ พรรษา มหาราชา วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
โครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๘ พรรษา มหาราชา วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม { ประมวลภาพ } โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
{ ประมวลภาพ } โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ เทวัญดารา บีชวิลล่า กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ { ประมวลภาพ } โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
{ {ประมวลภาพ } โครงการอบรม Scopus วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ (Self Access Learning Center) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร { อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 3 } วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร