การประชุมภายในหน่วยงาน ปี 2559

[su_tabs][su_tab title=”สิงหาคม”]

[su_heading size=”15″]ประชุมครั้งที่ 1  (24/ส.ค.59) (การจัดทำประกันคุณภาพ)[/su_heading]

[su_spoiler title=”หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม”]1.การจัดทำประกันคุณภาพ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”เอกสารในการประชุม”][/su_spoiler]

[su_spoiler title=”รายงานการประชุม”][/su_spoiler]

[su_spoiler title=”ภาพบรรยากาศในการประชุม”] [su_slider source=”media: 21164,21166,21165″ link=”image”]

[/su_spoiler]

[su_heading size=”15″]ประชุมครั้งที่ 2  (31 ส.ค. 59) (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557)[/su_heading]

[su_spoiler title=”หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม”]

1.ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์เทเวศร์

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”ภาพบรรยากาศในการประชุม”] [su_slider source=”media: 21273,21274,21275,21276″ link=”image”]

[/su_spoiler]

[/su_tab] [su_tab title=”กันยายน”]-[/su_tab] [su_tab title=”ตุลาคม”]

[su_heading size=”15″]ประชุมครั้งที่ 1  (06 ต.ค. 59) (การประชุมครั้งที่ 1/60)[/su_heading]

[su_spoiler title=”หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม”]

  1. การย้ายห้องสดูดิโอ
  2. การจัดซื้อจัดจ้าง
  3. การสำรวจครุภัณฑ์
  4. โครงสร้างกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  5. ประกันคุณภาพ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”รายงานการประชุม”]

รายงานการประชุมครั้งที่-1-60[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”ภาพบรรยากาศในการประชุม”] [su_carousel source=”media: 21542,21543,21544,21545,21546,21547″ limit=”60″ link=”lightbox” width=”620″ height=”180″ responsive=”no” items=”4″ title=”no”]

[/su_spoiler]

 

[/su_tab][/su_tabs]