การประชุมภายในหน่วยงาน ปี 2559

สิงหาคมกันยายนตุลาคม
ประชุมครั้งที่ 1  (24/ส.ค.59) (การจัดทำประกันคุณภาพ)
หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม
1.การจัดทำประกันคุณภาพ

เอกสารในการประชุม
รายงานการประชุม
ประชุมครั้งที่ 2  (31 ส.ค. 59) (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557)
หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม

1.ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์เทเวศร์

ภาพบรรยากาศในการประชุม

ประชุมครั้งที่ 1  (06 ต.ค. 59) (การประชุมครั้งที่ 1/60)
หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม
  1. การย้ายห้องสดูดิโอ
  2. การจัดซื้อจัดจ้าง
  3. การสำรวจครุภัณฑ์
  4. โครงสร้างกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  5. ประกันคุณภาพ
ภาพบรรยากาศในการประชุม