การประชุมภายในหน่วยงาน ปี 2560

มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม

ประชุมครั้งที่ 1  (07-02-2560)

หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม

รายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศในการประชุม

ประชุมครั้งที่ 1  (-)

หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม

รายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศในการประชุม

ประชุมครั้งที่ 1  (-)

หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม

รายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศในการประชุม

ประชุมครั้งที่ 1  (-)

หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม

รายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศในการประชุม

ประชุมครั้งที่ 1  (-)

หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม

รายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศในการประชุม

ประชุมครั้งที่ 1  (-)

หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม

รายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศในการประชุม

ประชุมครั้งที่ 1  (-)

หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม

รายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศในการประชุม

ประชุมครั้งที่ 1  (-)

หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม

รายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศในการประชุม

ประชุมครั้งที่ 1  (-)

หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม

รายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศในการประชุม

ประชุมครั้งที่ 1  (-)

หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม

รายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศในการประชุม

ประชุมครั้งที่ 1  (-)

หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม

รายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศในการประชุม

ประชุมครั้งที่ 1  (-)

หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม

รายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศในการประชุม