ข่าวประจำปี 2555

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

 1. ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ “การแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหาร”

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 1. “ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา” ในงาน TechnoMart InnoMart 2012
 2. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 2555
 3. แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2555
 4. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม
 5. ถ่ายทำรายการ “สารพันงานประดิษฐ์” 2 เทป
 6. ถ่ายทำรายการ”สร้างสรรค์งานผ้า”
 7. ถ่ายทำ”พระนครเกรียงไกร”
 8. ถ่ายทำสื่อทางไกลรายการ “อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ”
 9. วิทยากรรับเชิญในการอบรม “เรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์”
 10. ถ่ายทำรายการ “สร้างสรรค์งานผ้า” 3 เทป
 11. ถ่ายทำรายการ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตบชบา”
 12. งานซ้อมย่อยรับปริญญารวม ปี 2554
 13. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
 14. แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน2555
 15. ถ่ายทำสื่อทางไกล “อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ” 2 เทป

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

 1. ภาพบรรยากาศงาน “International Translation Day 2012″
 2. ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน กันยายน 2555
 3. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 2555
 4. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2555
 5. ผลการประกวดเว็บไซต์การจัดการความรู้
 6. แจ้งเบอร์ติดต่อหน่วยงาน
 7. ถ่ายทำรายการ “สารพันงานประดิษฐ์”
 8. ถ่ายทำรายการ “สร้างสรรค์งานผ้า”
 9. ถ่ายทำ “ราชมงคลเกรียงไกร”
 10. ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล
 11. ถ่ายทำรายการอาหาร
 12. ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล 2 วิชา
 13. ถ่ายทำรายการสร้างสรรค์งานผ้า 3 เทป
 14. เปิดกล้องรายการเพิ่ม 2 รายการ

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕

 1. เอกสารข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ ฉบับที่ 2
 2. งานบริการสังคม “ให้บริการห้อง Studio ในการถ่ายทำ”
 3. เบื้องหลังการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ “ธ.ก.ส.”
 4. ขอเชิญเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๕
 5. ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ 2555
 6. Studio จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล
 7. บรรยากาศ “งานทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์”
 8. International Translation Day 2012
 9. ถ่ายทอดสดงาน “International Translation Day 2012″

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕

 1. New e-Course ware รายวิชา English Writing
 2. การประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล
 3. เอกสารข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ ฉบับที่ 1
 4. บทความสื่อการเรียนการสอน
 5. แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2555
 6. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 2555

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕

 1. ภายบรรยากาศงาน“The 4th RMUTP International Conference: Textiles and Fashion”
 2. ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2555
 3. ถ่ายทำรายการ”การศึกษาทางไกล”
 4. มีปัญหาการใช้งาน หรือมีข้อแนะนำสำหรับระบบ LMS@RMUTP
 5. สัมมนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. อบรม “การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์”
 7. ภาพบรรยาการงานสัมมนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. ภาพบรรยากาศการอบรม“การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์”
 9. ถ่ายทอดสดงานประกาศผลการประกวดมิวสิควีดิโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1″
 10. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
 11. แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕

 1. ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint
 2. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
 3. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล ได้รับโล่เกียรติคุณด้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตร 3D Animation
 5. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
 6. แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหว รายวิชาใน LMS 9 คณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
 8. ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีไหว้ครู
 9. โครงการหนังสือเพื่อน้อง
 10. ภาพบรรยากาศโครงการอบรมถ่ายภาพ

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕

 1. พัฒนาเยาวชน-นศ. ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 2. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 2555
 3. แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน เมษายน 2555
 4. ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
 5. ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
 6. แบบประเมินโครงการฝึกอบรม
 7. แบบประเมินโครงการฝึกอบรม
 8. ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตรระบบการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน
 9. ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย CourseLab
 10. การสัมมนาหัวข้อสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตัลสำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา
 11. ภาพบรรยากาศงานวันอาภากร
 12. แบบประเมินโครงการฝึกอบรม

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๕

 1. ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา การศึกษาไทย
 2. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ปะจำเดือน มีนาคม 2555
 3. ขรก.แห้ว! เลื่อนขึ้นเงินเดือนหมื่นห้าไป1ม.ค.57
 4. รับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร ที่น่าสนใจ
 5. ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
 6. ภาพงานแทงหยวกประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๕

 1. ภาพบรรยากาศรายการ”เด็กต้นแบบ”
 2. แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ LMS @ RMUTP
 3. จิตอาสา 5 มหา’ลัย 5 เอกชน ผนึกกำลังพัฒนา ร.ร.วังเขาแก้ว
 4. เคาะแล้ว!2,400บ.’แท็บเล็ต’จาก’สโคป’
 5. ภาพบรรยากาศงานประกาศรางวัลเมขลา
 6. ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
 7. วิดิทัศน์ งานประกาศผลรางวัลเมขลา ประจำปี 2554
 8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mobile Learning”
 9. เคลื่อนพล “คนสุข” รับมือ “อาเซียน”

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 1. ขรก.เฮ ครม.สั่งปรับฐานเงินเดือน 15,000 มีผล 1 ม.ค.55
 2. รับสมัครอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “การสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม”
 3. แท็บเล็ท (Tablet)
 4. ศธ.สรุปเนื้อหาใส่แท็บเล็ต6ก.พ.
 5. เตือนอากาศเปลี่ยนบ่อยเสี่ยงป่วย 2 กลุ่มโรคหากปรับตัวไม่ทัน
 6. “เด็กต้นแบบ”on tour@พณิชยการบางนา
 7. การศึกษาตลอดชีวิต พัฒนาคนไทยอย่างยั่งยืน
 8. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2554
 9. ตัวอย่างผลงานบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ Interactive
 10. ถ่ายทอดสด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2554
 11. ภาพบรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
 12. ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
 13. ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ
 14. รายงานรายวิชาที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในระบบ LMS
 15. SOPA หรือ ”ร่างรัฐบัญญัติหยุดยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์”

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕

 1. ไอซีที เปิดตัว “ไว-ไฟ ฟรี” 2 เมกต้อนรับปีใหม
 2. ‘กรีนไอที’ ง่ายๆ คุณก็ทำได้!!!
 3. ประเดิมเทปแรก”เด็กต้นแบบ”กับนายกองค์กรนักศึกษา
 4. ‘บีโอไอ แฟร์ 2011′ ‘นวัตกรรม’สุดล้ำเพื่อโลก
 5. ภาพบรรยากาศในการถ่ายทำรายการ ที่งาน “Technomart Innomart 2011″
 6. ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 7 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 7. ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่
 8. ภาพบรรยากาศงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 9. มติ′ทปอ.′เลื่อนเปิดเทอมมหาวิทยาลัย ตรงสากลปี 57-รับประชาคมอาเซียน หลักสูตรนานาชาติ นำร่องปี56
 10. 5 นวัตกรรมไอที เปลี่ยนโลกใน 5 ปีข้างหน้า – ฉลาดคิด
 11. เปิดอัตราเงินเดือนใหม่ข้าราชการ วุฒิ ปวช.-ปริญญาเอก
 12. แถลงข่าวงานประกาศ”รางวัลเมขลา”ครั้งที่ 24
 13. NJ Spelling Bee 2011