ข่าวประจำปี 2556

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖

 1. เตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในงาน The 7 World Translator’s Day “ASEAN Collaboration for Translation and Interpretation Services : Bangkok Fusion”
 2. ถ่ายทอดสดโทรทัศน์วงจรปิดภายในงาน The 7 World Translator’s Day “ASEAN Collaboration for Translation and Interpretation Services : Bangkok Fusion”
 3. ภาพเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
 4. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
 5. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
 6. บันทึกภาพการถ่ายทอดสดโทรทัศน์วงจรปิดภายในงาน The 7 World Translator’s Day “ASEAN Collaboration for Translation and Interpretation Services : Bangkok Fusion”
 7. เตรียมงานการประกวด Mr. – Miss & Seeson Award RMUTP ๒o๑๔ และการประกวดขับร้องเพลง RMUTP Singing Contest ๒o๑๔ และมหกรรม ชม ชิม ช็อป ของขวัญปีใหม่ ของรักของหวง ครั้งที่ 3
 8. บันทึกภาพการถ่ายทอดสดโทรทัศน์วงจรปิดภายในงานการประกวด Mr. – Miss & Seeson Award RMUTP ๒o๑๔ และการประกวดขับร้องเพลง RMUTP Singing Contest ๒o๑๔ และมหกรรม ชม ชิม ช็อป ของขวัญปีใหม่ ของรักของหวง ครั้งที่ 3 ของวันที่ 25 ธันวาคม 2556
 9. บันทึกภาพการถ่ายทอดสดโทรทัศน์วงจรปิดภายในงานการประกวด Mr. – Miss & Seeson Award RMUTP ๒o๑๔ และการประกวดขับร้องเพลง RMUTP Singing Contest ๒o๑๔ และมหกรรม ชม ชิม ช็อป ของขวัญปีใหม่ ของรักของหวง ครั้งที่ 3 ของวันที่ 26 ธันวาคม 2556

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 1. ภาพเบื้องหลังการบันทึกภาพนักศึกษาทั้ง 9 คณะในชุดมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 2. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2556
 3. ภาพเบื้องหลังการบันทึกเทปถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
 4. การบันทึกเทปถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
 5. การบันทึกเทปงาน Translation and Interpretation 2013
 6. ภาพบันทึกในงาน “โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน๊ต”

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

 1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร สร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate
 2. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2556
 3. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 2556

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖

 1. ภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
 2. ภาพบรรยากาศบันทึกเสียงโครงการ “ราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล”
 3. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2556
 4. ภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร”
 5. ภาพเบื้องหลังการบันทึกภาพบุคลากร สตูดิโอ มีเดีย
 6. ภาพเบื้องหลังการบันทึกภาพบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา
 7. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน กันยายน 2556
 8. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 2556

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

 1. ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานวันแม่ “12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 81 พรรษา มหาราชินี”
 2. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2556
 3. ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการสัมมนา “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น”
 4. แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2556
 5. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 2556

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖

 1. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในงานประชุมแถลงข่าวการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4
 2. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในงานกีฬาสี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 3. เตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในงาน5th RMUTNC & 4th RMUTIC
 4. ภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน “5th RMUTNC & 4th RMUTIC”
 5. ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีประกาศผลการประกวดมิวสิควีดีโอเพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1
 6. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556
 7. แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

 1. สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม ถ่ายทอดสดและระบบคอมพิวเตอร์ ในงาน 5th RMUTNC & 4th RMUTIC
 2. ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 3. เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ
 4. ภาพบรรยากาศกิจกรรมการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ
 5. เตรียมความพร้อมจัดงานประชุมสัมมนา “ASEAN Translation and Interpretation Industry and Technology Center”
 6. ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานประชุมสัมมนา “ASEAN Translation and Interpretation Industry and Technology Center”

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

 1. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2556
 2. ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ “อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ” วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
 3. ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ “สร้างสรรค์งานผ้า” วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
 4. ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ “อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ” วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
 5. วิทยากรรับเชิญในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์”
 6. ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ “ขนมไทย” วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
 7. ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ “ขนมไทย” วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
 8. เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
 9. ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 10. บันทึกเทปเพื่อจัดทำวิดีโอ ใน”โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์”
 11. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2556
 12. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
 13. แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖

 1. จัดอบรมหลักสูตร System Admin for e-Learning
 2. ภาพบรรยากาศ “อบรมหลักสูตร e-Learning & Coursewere Design”
 3. ภาพบรรยากาศ “อบรมหลักสูตรSystem Admin for e-Learning”
 4. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2556
 5. แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน มีนาคม 2556
 6. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 2556

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖

 1. อบรมหลักสูตร e-Learning for Moodle 2.0
 2. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
 3. แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
 4. ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร e-Learning for Moodle 2.0
 5. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
 6. ภาพบรรยากาศการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปี 2556
 7. ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง Mini Studio ในการถ่ายภาพ
 8. สำรวจสถานที่จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
 9. ทดสอบระบบ Streaming พิธีเปิดอาคารพร้อมมงคล และอาคารมงคลอาภา
 10. แจ้งเตือน การปรับปรุงระบบ
 11. ประกาศการใช้ m-learning
 12. ถ่ายทำรายการนอกสถานที่
 13. ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 14. จัดอบรมหลักสูตร e-Learning & Coursewere Design
 15. สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิด “อาคารพร้อมมงคล และอาคารมงคลอาภา” ราชมงคลพระนคร
 16. ภาพเบื้องหลังการทำงานพิธีเปิด “อาคารพร้อมมงคล และอาคารมงคลอาภา”

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 1. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด ๕ อันดับ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖
 2. แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS ๙ คณะ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖
 3. ภาพบรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
 4. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2556
 5. ถ่ายภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
 6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
 7. ถ่ายทำรายการราชมงคลเกรียงไกร
 8. แจ้งเหตุขัดข้อง การเข้าใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
 9. ถ่ายภาพบุคลากรกองกลาง

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖

 1. หนุ่มคหกรรมฯ – สาวศิลปศาสตร์คว้า Mr. & Miss 2013
 2. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม
 3. ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ “การแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหาร”
 4. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 2555
 5. แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2555
 6. ถ่ายทำรายการพร้อมสถาบันวิจัยและพัฒนา
 7. ภาพการประกวด “RMUTP Bartender Challenge 2013″
 8. แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
 9. ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ “สารพันงานประดิษฐ์”
 10. ภาพเบื้องหลังการทำ วีดีทัศน์ครบรอบ 8 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย
 11. ขอเชิญร่วมงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัย
 12. ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 13. ถ่ายทอดสด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2555