เอกสารข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ ฉบับที่ 1

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ …Studio News… สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำ “เอกสารข่าวกิจกรรม สำนักวิทยบริการเละเทคโนโลยีสารสนเทศ” ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวม กิจกรรมของกลุ่มงานต่างๆภายในสำนักวิทยบริการฯ รวมถึงกลุ่มงานพัฒนา นวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาด้วย คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์

การประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ …Studio News… สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโทนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วม “การประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำนักวิทยาบริการฯ ได้รับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า เป็นหน่วยงานผลิตรายการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี อาจารย์เพชร สายเสน รองผู้อำนวยการสำนัก ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา Continue Reading →

ภายบรรยากาศงาน“The 4th RMUTP International Conference: Textiles and Fashion”

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ …Studio News… วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่4  ในหัวข้อ “The 4th th RMUTP International Conference: Textiles and Fashion” ณ โรงแรมพลูแมนกรุงเทพ คิงพาวเวอร์ (Pullman Bangkok King Continue Reading →

โครงการหนังสือเพื่อน้อง

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ …Studio News… วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)โดยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ คุณวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช มอบหนังสือตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี ๗ ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน ๒,๒๑๒ เล่ม มูลค่าราคาปก ๑,๔๙๙,๐๑๔.๔๐ Continue Reading →

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีไหว้ครู

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมอาภากรเกรียติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพบรรยากาศงานประกาศรางวัลเมขลา

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประกาศรางวัลผลงานดีเด่นทางโทรมัศน์  “รางวัลเมขลา มหานิยม มณีเมขลา ดีเด่นยอดนิยมดาวเมขลา ครั้งที่ 24 ประจำปี 2554” ณ หอประชุมมงคลอาภากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ได้จัดงาน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเลือกกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ทีมกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการควบคุมระบบแสง เสียง และอำนวยความสะดวกในงาน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2554

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ …Studio News… กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

NJ Spelling Bee 2011

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ทาง NJ Magazine ได้จัดงาน NJ Spelling Bee 2011 ครั้งที่ 14 การแข่งขัน สะกดคำภาษาอังกฤษ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมอาภากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร Continue Reading →

แถลงข่าวงานประกาศ”รางวัลเมขลา”ครั้งที่ 24

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยได้จัดงานแถลงข่าว “โครงการ รวมใจภักดิ์ รักแผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชันย์” ซึ่งเป็นการจัดงานประกาศรางวัลผลงานดีเด่นทาโทรทัศน์ และรางวัลสื่อมวลชนบันเทิง ได้แก่ “รางวัลเมขลา” “รางวัลมณีเมขลา” “รางวัลดาวเมขลา” ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมอาภากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ภาพบรรยากาศงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวัน พุธ ที่ 18 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานวันคล้ายวันสภาปนา ครบรอบ 7 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราลมงคลพระนคร พร้อมจัดเลี้ยงปีใหม่ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร