Tag: มทร.พระนคร

August 15, 2012 0

เอกสารข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ ฉบับที่ 1

By admin

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ …Studio News… สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำ “เอกสารข่าวกิจกรรม สำนักวิทยบริการเละเทคโนโลยีสารสนเทศ” ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวม กิจกรรมของกลุ่มงานต่างๆภายในสำนักวิทยบริการฯ รวมถึงกลุ่มงานพัฒนา นวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาด้วย…

August 14, 2012 0

การประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล

By admin

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ …Studio News… สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโทนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วม “การประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555…

July 5, 2012 0

ภายบรรยากาศงาน“The 4th RMUTP International Conference: Textiles and Fashion”

By admin

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ …Studio News… วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่4  ในหัวข้อ “The 4th th RMUTP International…

June 28, 2012 0

โครงการหนังสือเพื่อน้อง

By admin

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ …Studio News… วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)โดยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ คุณวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช…

June 22, 2012 0

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีไหว้ครู

By admin

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

May 8, 2012 0

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

By admin

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมอาภากรเกรียติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

March 12, 2012 0

ภาพบรรยากาศงานประกาศรางวัลเมขลา

By admin

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประกาศรางวัลผลงานดีเด่นทางโทรมัศน์  “รางวัลเมขลา มหานิยม มณีเมขลา ดีเด่นยอดนิยมดาวเมขลา ครั้งที่ 24 ประจำปี…

February 23, 2012 0

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

By admin

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ได้จัดงาน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเลือกกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร…

February 10, 2012 0

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2554

By admin

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ …Studio News… กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น…

January 30, 2012 0

NJ Spelling Bee 2011

By admin

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ทาง NJ Magazine ได้จัดงาน NJ Spelling Bee 2011…

January 27, 2012 0

แถลงข่าวงานประกาศ”รางวัลเมขลา”ครั้งที่ 24

By admin

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยได้จัดงานแถลงข่าว “โครงการ รวมใจภักดิ์ รักแผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชันย์” ซึ่งเป็นการจัดงานประกาศรางวัลผลงานดีเด่นทาโทรทัศน์ และรางวัลสื่อมวลชนบันเทิง ได้แก่ “รางวัลเมขลา”…

January 19, 2012 0

ภาพบรรยากาศงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

By admin

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวัน พุธ ที่ 18 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานวันคล้ายวันสภาปนา ครบรอบ 7 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราลมงคลพระนคร พร้อมจัดเลี้ยงปีใหม่ให้กับบุคลากร…