สถาบันกันตนา เปิดบ้าน Open House สัมผัสหลักสูตรศิลปะฯผลิตสื่อ

Studio News วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ สถาบัน กันตนา คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สาขาผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชั่น เปิดบ้านจัดกิจกรรม “Have Fun & Get Ready with Kantana Institute Open House 2011” ณ สถาบันกันตนา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม