เอกสารข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ ฉบับที่ 1

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ …Studio News… สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำ “เอกสารข่าวกิจกรรม สำนักวิทยบริการเละเทคโนโลยีสารสนเทศ” ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวม กิจกรรมของกลุ่มงานต่างๆภายในสำนักวิทยบริการฯ รวมถึงกลุ่มงานพัฒนา นวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาด้วย คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์

การประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ …Studio News… สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโทนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วม “การประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำนักวิทยาบริการฯ ได้รับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า เป็นหน่วยงานผลิตรายการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี อาจารย์เพชร สายเสน รองผู้อำนวยการสำนัก ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา Continue Reading →

ภาพบรรยาการงานสัมมนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสัมมนาขึ้น ณ สวนบ้านกรูด รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล ได้รับโล่เกียรติคุณด้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ …Studio News… ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ “ผู้มีคุณูปการยิ่งต่อ สมศ.” ด้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จาก ศ.ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555 “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี” ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโ ลยีสารสนเทศ Continue Reading →