Tag: อบรม

July 30, 2012 0

ภาพบรรยากาศการอบรม“การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์”

By admin

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันที่ 23-27 กรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (StudioMedia) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน ในหัวข้อ “การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์” โดย วิทยากรจากบริษัททีวีบูรพา

July 24, 2012 0

อบรม “การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์”

By admin

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ …Studio News… กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (StudioMedia) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน ในหัวข้อ “การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์” ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น3 ตึกการโรงแรม…

June 9, 2012 0

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตร 3D Animation

By admin

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (StudioMedia) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มงาน “หลักสูตร 3D Animation”

June 5, 2012 0

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร

By admin

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ …Studio News… กลุ่มงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (StudioMedia) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มงาน “หลักสูตร 3D Animation” ในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโ ลยีสารสนเทศ (StudioMedia)…

May 21, 2012 0

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย CourseLab

By admin

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย CourseLab

May 21, 2012 0

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตรระบบการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน

By admin

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน

April 23, 2012 0

รับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร ที่น่าสนใจ

By admin

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ …StudioNews… รับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมอบรม เนื่องจากทางหน่วยงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และบุคลากรขึ้น ในปีงบประมาน 2555 มี 3 หลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์