ถ่ายทางไกล รายการภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ 1 ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ [su_divider top=”no”] ภาพตัวอย่าง [su_button url=”#” target=”blank” style=”flat” size=”7″ center=”yes” icon=”icon: photo”]ดาวน์โหลดรูปภาพ[/su_button][su_divider top=”no”]

เบื้องหลังการบันทึกเสียง โครงการค่ายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ 1 ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ [su_divider top=”no”] ภาพตัวอย่าง [su_button url=”#” target=”blank” style=”flat” size=”7″ center=”yes” icon=”icon: photo”]ดาวน์โหลดรูปภาพ[/su_button][su_divider top=”no”]