โปรแกรมสร้างสูตรคณิตศาสตร์สำหรับ Moodle

เนื่องจากตัวโปรแกรม Moodle ยังไม่สามารถนำสูตรทางคณิตศาสตร์เข้ามาได้ดังนั้นให้อาจารย์ที่สนใจโปรแกรมสำหรับสร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ใน Moodle Download ที่นี่